Välkommen till Nordanå Trä AB

Produktion och produkter

Vårt sågverk producerar drygt 65 000 m³ sågade produkter per år. Produktionen är mycket kostnadseffektiv. All råvara köps in lokalt från Hälsingland – ett av Sveriges bästa råvarudistrikt. Våra leverantörer har funnits med oss i decennier. Det gör att vi kan räkna med hög kvalitet och leveranser i rätt tid. Råvaran utgörs av sågkubb – Nordanåkubb – som vi introducerat på virkesmarknaden i regionen.

Vi producerar sågad gran och furu i korta längder. Dimensionerna går från 32×75 till 47×175 och 63×150 i längderna 2.4, 2.7 och 3.0 meter. Sidobrädor tar vi ut i dimensionerna 19×75/100, 22×100/125. Kontakta Jonas för offert.

Kvalitet, leveranssäkerhet och kostnadseffektiv produktion är högsta prioritet för alla som arbetar på Nordanå Trä. Vi har goda relationer med våra kunder och all produktutveckling sker i nära samarbete med dem.

Flygfilm över sågverket

Senast ändrad: 2020-01-24 14:16 | Ladda ner som pdf, xlsx

Dimension (mm) Kvalitet Längd (m) Not.
19 x 75 S/F+VI 2.4 4 18%
19 x 75 S/F+VI 2.7 14 18%
19 x 100 S/F 2.4 5 18%
19 x 100 S/F 2.7 6 18%
19 x 100 S/F+VI 2.4 8 18%
25 x 100 S/F 2.4 5 18%
25 x 100 S/F 2.7 21 18%
25 x 100 VI 3.0 15 18%
32 x 125 S/F 2.7 9 18%
32 x 125 S/F+VI 2.4 2 12%
32 x 125 S/F+VI 2.7 10 12%
32 x 125 S/F+VI 3.0 8 12%
32 x 125 VI 3.0 3 18%
32 x 150 S/F 2.4 36 18%
32 x 150 S/F 2.7 80 18%
32 x 150 VI 3.0 6 18%
34 x 127 S/F 2.4 25 12%
34 x 127 VI 3.0 15 12%
36 x 100 S/F 2.7 8 18%
38 x 100 S/F 2.7 57 18%
38 x 100 S/F 3.0 13 18%
38 x 100 VI 3.0 7 18%
38 x 125 S/F 2.4 14 18%
44 x 125 S/F 2.4 2 18%
44 x 150 S/F+VI 2.7 8 18%
47 x 100 S/F+VI 2.5 5 18%
47 x 125 S/F+VI 2.5 5 18%
47 x 150 S/F+VI 2.4 10 18%
47 x 150 S/F+VI 2.5 10 18%
47 x 150 S/F+VI 2.7 13 18%
47 x 175 S/F+VI 2.5 6 18%
50 x 100 S/F 2.7 40 15%
50 x 100 S/F 3.0 24 15%
50 x 115 S/F 2.4 7 18%
50 x 115 S/F 2.7 19 18%
50 x 115 S/F 3.0 31 18%
50 x 150 S/F 2.7 19 18%
63 x 84 S/F 2.4 5 12%
63 x 100 S/F 2.7 11 18%
63 x 100 S/F 3.0 9 18%
63 x 125 S/F 2.4 8 18%
63 x 125 S/F 2.7 9 18%
63 x 125 S/F 3.0 28 18%
63 x 150 S/F 2.4 10 18%
63 x 150 S/F 2.7 2 18%

Senast ändrad: 2020-01-24 14:16 | Ladda ner som pdf, xlsx

Dimension (mm) Kvalitet Längd (m) Not.
22 x 100 S/F+VI 3.0 4 18%
32 x 100 S/F 2.7 36 18%
32 x 100 S/F 3.0 68 18%
32 x 150 S/F 2.7 8 18%
38 x 100 S/F 2.7 17 18%
38 x 125 S/F 3.0 40 18%
38 x 125 S/F+VI 2.4 21 15%
38 x 125 S/F+VI 2.7 95 15%
38 x 150 S/F 2.7 62 18%
38 x 150 S/F 3.0 95 18%
44 x 85 S/F 3.0 10 12%
44 x 100 S/F 2.4 2 18%
44 x 100 S/F 2.7 13 18%
50 x 100 S/F 2.7 95 18%
50 x 115 S/F 3.0 46 18%
50 x 150 S/F 2.7 22 18%
50 x 150 S/F 3.0 26 18%
95 x 95 S/F+VI 2.650 95 18%
95 x 95 S/F+VI 2.95 6 18%
95 x 125 S/F+VI 3.0 35 18%

Order förfrågan

Alla volymer är friblivande

Ange volym (m³)

Mina uppgifter

Vår affärsidé och strategi

Vi är ett specialsågverk som förädlar miljöcertifierad skogsråvara till kundanpassade produkter. Vårt affärsområde utgörs av sågade trävaror, råvara till pappersmassa samt energiråvaror.

Vi utvecklar bolaget genom intern tillväxt, rationaliseringar och marknadssatsningar. Produktutveckling sker i samarbete med kunderna. Vi söker alternativa användningsområden för biprodukter som flis och spån med målet att uppnå både miljömässiga- och ekonomiska fördelar. Investeringar sker kontinuerligt för att säkerställa kvaliteten på produkterna och leveranserna.

Bilder

Miljö och certifiering

Vi arbetar för att ständigt minska belastningen på miljön. Hela kedjan kännetecknas av ett stort miljöansvar – från råvara till färdig produkt.

Vår verksamhet är anpassad till spårbarthetskraven enligt de internationella certifieringssystemen FSC® och PEFC™. Det innebär att vi kan leverera miljöcertifierade varor genom en obruten kedja. Tillsammans med våra leverantörer så:

  • Tar vi hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden
  • Tar vi hänsyn till biologisk mångfald
  • Skyddar vi ekologiskt värdefulla miljöer, kulturminnen och viktiga rekreationsområden
  • Erbjuder vi våra anställda avtalsenliga och säkra arbetsvillkor
  • Ger vi allmänheten möjlighet till insyn och påverkan

 

Kontakta oss

Jonas Linngård
Jonas Linngård VD & Försäljning
Göran Linngård
Göran Linngård Senior Advisor
  • +46 271-12002
Per-Erik Hedberg
Per-Erik Hedberg Leveranschef
Maria Bäckström
Maria Bäckström Ekonom

Besöksadress

Storsveden 330 822 91 Alfta

Utdelningsadress

Box 23 822 21 ALFTA

Kontor

+46 (0)271-12 000

Utlastning

+46 (0) 70 331 84 12

Produktion

+46 (0) 271 - 65 00 01

Inmätning

+46 (0) 271 - 107 21

Fax:

+46 (0)271-12095