Välkommen till Nordanå Trä AB

Dear Customer,

It is my pleasure to inform you that Mr. Carl-Otto Bornemann has been appointed as our new Sales Manager. He will succeed our present Sales Manager Mr. Sonny Johansson, who will retire at the end of June 2016.

Mr. Bornemann has been working in the sawmill industry since 1995 both with sales and procurement of rough sawn timber and further processed products.

During the last 13 years Mr. Bornemann was employed as Nordic Area Manager at one of the leading trading and housing companies in Japan mainly responsible for securing timely deliveries of quality products from sawmills in Finland and Sweden.

As former Sales Manager at one of Sweden’s leading sawmills, Mr. Bornemann was responsible for international clients. Mr. Bornemann has a deep understanding about wooden products as well about the Nordic sawn timber industry.

Please contact Mr. Bornemann with any matters which Sonny would normally deal with.

His e-mail address is:
carl-otto@nordanatra.se and mobile phone number: +46 70 604 3635

Yours sincerely,

Jonas Linngård CEO
Nordanå Trä AB

Produktion och produkter

Vårt sågverk producerar drygt 65 000 m³ sågade produkter per år. Produktionen är mycket kostnadseffektiv. All råvara köps in lokalt från Hälsingland – ett av Sveriges bästa råvarudistrikt. Våra leverantörer har funnits med oss i decennier. Det gör att vi kan räkna med hög kvalitet och leveranser i rätt tid. Råvaran utgörs av sågkubb – Nordanåkubb – som vi introducerat på virkesmarknaden i regionen.

Hos oss kan du beställa sågat och förädlat furu- och granvirke i korta längder. Dimensionerna 32×75 till 50×150 i längderna 2.4, 2.7 och 3.0 meter finns att beställa här. Kontakta oss om du behöver andra dimensioner.

Kvalitet, leveranssäkerhet och kostnadseffektiv produktion är högsta prioritet för alla som arbetar på Nordanå Trä. Vi har goda relationer med våra kunder och all produktutveckling sker i nära samarbete med dem.

Flygfilm över sågverket

Senast ändrad: 2016-08-29 18:15 | Ladda ner som pdf

Dimension (mm) Kvalitet Längd (m) Not.
16 x 75 S/F+VI 2.4 2 18%
16 x 75 S/F+VI 2.7 5 18%
16 x 75 S/F+VI 3.0 46 18%
16 x 100 S/F+VI 2.4 2 18%
16 x 100 S/F+VI 2.7 8 18%
16 x 100 S/F+VI 3.0 42 18%
19 x 75 S/F+VI 2.4 25 18%
19 x 75 S/F+VI 2.7 92 18%
19 x 100 S/F+VI 2.4 2 18%
19 x 100 S/F+VI 2.7 18 18%
22 x 100 S/F 2.4 13 18%
22 x 100 S/F 2.7 5 18%
24 x 110 S/F 2.4 5 12%
24 x 110 S/F 2.68 2 18%
25 x 100 S/F 2.4 10 18%
25 x 100 S/F 2.7 14 18%
30 x 125 VI 3.0 6 12%
32 x 75 VI 3.0 9 18%
32 x 100 S/F 2.4 2 18%
32 x 100 S/F 2.7 51 18%
32 x 100 VI 3.0 60 18%
34 x 127 S/F 2.4 25 12%
34 x 127 VI 3.0 75 12%
36 x 100 S/F 2.4 13 18%
36 x 100 VI 3.0 16 18%
38 x 75 VI 3.0 24 14%
38 x 90 S/F 2.425 50 18%
38 x 90 S/F 3.03 95 16%
38 x 90 VI 3.0 43 18%
38 x 100 S/F 2.4 10 18%
38 x 100 S/F 2.7 2 18%
38 x 125 VI 3.0 46 18%
44 x 84 S/F 2.5 49 12%
44 x 84 S/F 2.7 20 12%
44 x 84 VI 3.0 95 12%
44 x 120 S/F 3.0 6 12%
44 x 150 VI 3.0 13 18%
47 x 100 S/F+VI 2.5 27 18%
47 x 100 S/F+VI 2.7 23 18%
47 x 100 VI 3.0 6 18%
47 x 125 S/F+VI 2.4 5 18%
47 x 125 S/F+VI 2.5 11 18%
47 x 125 S/F+VI 2.7 12 18%
47 x 175 S/F+VI 2.5 5 18%
47 x 175 S/F+VI 2.7 8 18%
50 x 75 S/F 2.4 2 18%
50 x 75 S/F 2.4 2 12%
50 x 100 S/F 2.4 10 15%
50 x 100 S/F 2.7 2 15%
50 x 100 VI 3.0 23 15%
50 x 125 S/F 2.7 27 18%
50 x 125 S/F 3.0 20 18%
50 x 125 VI 3.0 3 18%
50 x 150 S/F 2.4 5 18%
63 x 84 VI 3.0 95 12%
63 x 85 VI 3.0 70 12%
63 x 100 S/F 2.4 2 18%
63 x 125 S/F 2.4 5 18%
63 x 150 S/F 2.4 38 18%
63 x 150 S/F 2.7 2 18%
75 x 75 S/F 2.7 26 18%
75 x 75 S/F 3.0 95 18%

Senast ändrad: 2016-08-29 18:15 | Ladda ner som pdf

Dimension (mm) Kvalitet Längd (m) Not.
16 x 75 S/F+VI 2.4 2 18%
16 x 75 S/F+VI 2.7 11 18%
16 x 75 S/F+VI 3.0 25 18%
19 x 75 S/F+VI 2.4 28 18%
19 x 75 S/F+VI 2.7 23 18%
19 x 75 S/F+VI 3.0 42 18%
19 x 100 S/F+VI 2.4 16 18%
19 x 100 S/F+VI 2.7 31 18%
22 x 72 S/F+VI 2.7 11 18%
22 x 73 S/F+VI 2.4 20 14%
22 x 73 S/F+VI 2.7 14 14%
22 x 73 S/F+VI 3.0 95 14%
22 x 100 S/F 2.4 7 18%
22 x 100 S/F 2.7 17 18%
22 x 100 S/F 3.0 95 18%
22 x 100 S/F+VI 2.4 2 18%
22 x 100 S/F+VI 2.7 2 18%
22 x 100 S/F+VI 3.0 32 18%
25 x 63 S/F+VI 3.0 3 14%
28 x 122 S/F+VI 3.0 23 14%
28 x 127 S/F 2.87 2 %
28 x 127 S/F 2.99 79 18%
30 x 110 VI 3.0 29 12%
32 x 75 S/F 2.4 2 14%
32 x 75 S/F 2.7 26 14%
32 x 75 S/F 3.0 90 14%
32 x 100 S/F 2.4 10 18%
32 x 100 S/F 2.7 23 18%
32 x 100 S/F 3.0 13 18%
32 x 100 VI 3.0 13 18%
32 x 125 VI 3.0 10 10%
32 x 150 S/F 2.4 7 18%
32 x 150 S/F 2.7 2 18%
32 x 150 VI 3.0 6 18%
36 x 100 S/F 2.4 5 18%
36 x 100 S/F 2.7 26 18%
36 x 150 S/F+VI 2.4 7 18%
36 x 150 S/F+VI 2.7 28 18%
36 x 150 S/F+VI 3.0 9 18%
38 x 75 S/F 2.4 2 18%
38 x 75 S/F 2.7 14 18%
38 x 75 S/F 2.75 2 18%
38 x 75 S/F 3.0 95 18%
38 x 75 S/F+VI 2.4 2 18%
38 x 100 S/F 2.7 95 18%
38 x 100 S/F 3.0 41 18%
38 x 100 VI 3.0 22 18%
38 x 125 S/F 3.0 3 18%
38 x 150 S/F 2.4 29 18%
38 x 150 VI 3.0 24 18%
44 x 85 S/F 2.5 33 12%
44 x 85 S/F 2.7 3 12%
44 x 85 S/F 3.0 2 18%
44 x 85 VI 3.0 95 18%
44 x 100 S/F 2.5 23 12%
44 x 100 S/F 2.7 2 12%
44 x 100 S/F 3.0 53 12%
44 x 100 VI 3.0 6 18%
44 x 100 VI 3.0 95 12%
44 x 120 VI 3.0 95 12%
47 x 100 S/F 2.7 11 18%
47 x 100 S/F 3.0 3 18%
47 x 100 VI 3.0 32 18%
50 x 75 S/F 2.4 2 10%
50 x 75 S/F 3.02 1 18%
50 x 75 VI 3.0 9 10%
50 x 90 S/F 3.0 25 18%
50 x 100 S/F 2.4 2 18%
50 x 100 S/F 2.7 95 18%
50 x 150 S/F 2.4 5 18%
50 x 150 S/F 2.7 14 18%
50 x 150 S/F 3.0 9 18%
50 x 150 VI 3.0 12 18%
95 x 125 S/F+VI 3.0 10 18%

Vår affärsidé och strategi

Vi är ett specialsågverk som förädlar miljöcertifierad skogsråvara till kundanpassade produkter. Vårt affärsområde utgörs av sågade trävaror, råvara till pappersmassa samt energiråvaror.

Vi utvecklar bolaget genom intern tillväxt, rationaliseringar och marknadssatsningar. Produktutveckling sker i samarbete med kunderna. Vi söker alternativa användningsområden för biprodukter som flis och spån med målet att uppnå både miljömässiga- och ekonomiska fördelar. Investeringar sker kontinuerligt för att säkerställa kvaliteten på produkterna och leveranserna.

Bilder

Miljö och certifiering

Vi arbetar för att ständigt minska belastningen på miljön. Hela kedjan kännetecknas av ett stort miljöansvar – från råvara till färdig produkt.

Vår verksamhet är anpassad till spårbarthetskraven enligt de internationella certifieringssystemen FSC® och PEFC™. Det innebär att vi kan leverera miljöcertifierade varor genom en obruten kedja. Tillsammans med våra leverantörer så:

  • Tar vi hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden
  • Tar vi hänsyn till biologisk mångfald
  • Skyddar vi ekologiskt värdefulla miljöer, kulturminnen och viktiga rekreationsområden
  • Erbjuder vi våra anställda avtalsenliga och säkra arbetsvillkor
  • Ger vi allmänheten möjlighet till insyn och påverkan

 

Kontakta oss

Jonas Linngård
Jonas Linngård VD & Försäljning
Göran Linngård
Göran Linngård Senior Advisor
  • +46 271-12002
Per-Erik Hedberg
Per-Erik Hedberg Leveranschef
Eva Klahr
Eva Klahr Ekonomichef
Sonny Johansson
Sonny Johansson Försäljningschef

Besöksadress

Storsveden 330 822 91 Alfta

Utdelningsadress

Box 23 822 21 ALFTA

Kontor

+46 (0)271-12 000

Utlastning

+46 (0) 70 331 84 12

Produktion

+46 (0) 271 - 65 00 01

Inmätning

+46 (0) 271 - 107 21

Fax:

+46 (0)271-12095