Produktion och produkter

Vårt sågverk producerar drygt 70 000 m³ sågade produkter per år. All råvara köps in lokalt från Hälsingland – ett av Sveriges bästa råvarudistrikt. Våra leverantörer har funnits med oss i decennier. Det gör att vi kan räkna med hög kvalitet och leveranser i rätt tid. Råvaran utgörs av sågkubb – Nordanåkubb – som vi introducerat på virkesmarknaden i regionen.

Vi producerar sågad gran och furu i korta längder. Dimensionerna går från 32×75 till 47×175 och 63×150 i längderna 2.4, 2.7 och 3.0 meter. Sidobrädor tar vi ut i dimensionerna 19×75/100, 22×100/125. Kontakta Fredrik för offert.

Kvalitet och leveranssäkerhet är högsta prioritet för alla som arbetar på Nordanå Trä. Vi har goda relationer med våra kunder och produktutveckling sker i nära samarbete med dem.

Senast ändrad: 2021-05-09 03:09 | Ladda ner som pdf, xlsx

Dimension (mm) Kvalitet Längd (m) Not.
38 x 90 S/F 2.425 2 18%
38 x 90 S/F 3.03 33 16%
38 x 100 VI 3.0 3 18%
38 x 125 S/F 2.4 8 18%
38 x 125 S/F 2.7 12 18%
38 x 125 VI 3.0 6 18%
44 x 84 VI 3.0 29 12%
44 x 130 VI 3.0 6 18%

Senast ändrad: 2021-05-09 03:09 | Ladda ner som pdf, xlsx

Dimension (mm) Kvalitet Längd (m) Not.
32 x 150 VI 3.0 1 18%
38 x 100 S/F 2.7 9 18%
38 x 100 VI 3.0 7 18%
44 x 85 S/F 2.4 8 12%
44 x 85 VI 3.0 10 18%
44 x 120 S/F 3.0 3 12%
63 x 100 S/F 2.4 7 18%
63 x 100 S/F 2.7 11 18%

Order förfrågan

Alla volymer är friblivande

Ange volym (m³)

Mina uppgifter