Affärsidé

Nordanå Trä AB är ett specialsågverk som förädlar miljöcertifierad skogsråvara till kundanpassade produkter. Nordanå Trä AB:s affärsområde utgörs av sågade trävaror, råvara till pappersmassa samt energiråvaror.