Styrelse

Jonas Linngård
Jonas Linngård -Styrelseordförande
Eva Klahr
Eva Klahr -Styrelseledamot
Hanna Bonnevier
Hanna Bonnevier -Styrelsesuppleant