Miljö och certifiering

Vi arbetar för att ständigt minska belastningen på miljön. Hela kedjan kännetecknas av ett stort miljöansvar – från råvara till färdig produkt.

Vår verksamhet är anpassad till spårbarthetskraven enligt de internationella certifieringssystemen FSC® och PEFC™. Det innebär att vi kan leverera miljöcertifierade varor genom en obruten kedja. Tillsammans med våra leverantörer så:

  • Tar vi hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden
  • Tar vi hänsyn till biologisk mångfald
  • Skyddar vi ekologiskt värdefulla miljöer, kulturminnen och viktiga rekreationsområden
  • Erbjuder vi våra anställda avtalsenliga och säkra arbetsvillkor
  • Ger vi allmänheten möjlighet till insyn och påverkan