Miljö

Nordanå Trä arbetar för att ständigt minska belastningen på miljön. Hela kedjan kännetecknas av ett stort miljöansvar – från råvara till färdig produkt.

Vi återanvänder alla biprodukter, som spån och flis, vilket gör oss i princip självförsörjande på energi.

Vår verksamhet är anpassad till spårbarhetskraven enligt de internationella certifieringssystemen FSC® och PEFC. Det innebär att även våra leverantörer är certifierade och:

  • Tar hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden
  • Tar hänsyn till biologisk mångfald
  • Skyddar ekologiskt värdefulla miljöer, kulturminnen och viktiga rekreationsområden
  • Erbjuder anställda avtalsenliga och säkra arbetsvillkor
  • Ger allmänheten möjlighet till insyn och påverkan