Om Nordanå Trä

I mitten av 1970-talet investerade bröderna Göran och Ove Lindgård i en mindre såg för att producera virke till husbehov. Snart började beställningar ramla in. Behovet av virke i tremeterslängder visade sig vara stort och inget annat svenskt sågverk kunde erbjuda det. Kunder hörde av sig från Tyskland och Italien och snart kunde bröderna expandera.

Kostnadseffektiv produktion

Idag ligger ett modernt och högt automatiserat sågverk på den plats där Göran och Ove ställde upp sin första såg. I varje produktionssteg, från första sortering till märkning och paketering, finns en eller flera operatörer som håller ett vakande öga på processen.

Kundnära produktutveckling

Kvalitet, leveranssäkerhet och kostnadseffektiv produktion är högsta prioritet för alla som arbetar på Nordanå Trä. Vi har god relation med våra kunder och all produktutveckling sker i nära samarbete med dem.

Lokalt och globalt

All råvara köps lokalt från Hälsingland, medan närmare 80% av våra produkter exporteras. Våra kunder finns framför allt i Japan, Italien, Tyskland, Spanien och England.