Personalutveckling2

På Nordanå Trä arbetar 25 personer. Av dessa arbetar fem personer med företagsledning, försäljning och administration. Övriga arbetar med produktion och underhåll. Vi försöker förverkliga personalpolitiken genom samspel mellan företagsledning, medarbetare och genom samspel med de fackliga företrädarna. Utbildning inriktas på att utveckla ett bra samarbetsklimat. Informationsmöten ingår som ett naturligt inslag i planering och uppföljning.