Produktion

Kvalitet, leveranssäkerhet och kostnadseffektiv produktion är högsta prioritet för alla som arbetar på Nordanå Trä.Vi har god relation med våra kunder och all produktutveckling sker i nära samarbete med dem.

Vi exporterar närmare 80 % av våra produkter. Våra kunder finns framförallt i Japan, Kina Italien, Tyskland, Spanien och England. 40 % av exporten gick 2012 till utomeuropeiska länder. Under senare år har Kina blivit en viktig marknad. Vårt sågverk i Alfta har en global marknad!