Vår affärsidé och strategi

Vi är ett specialsågverk som förädlar miljöcertifierad skogsråvara till kundanpassade produkter. Vårt affärsområde utgörs av sågade trävaror, råvara till pappersmassa samt energiråvaror.

Vi utvecklar bolaget genom intern tillväxt, rationaliseringar och marknadssatsningar. Produktutveckling sker i samarbete med kunderna. Vi söker alternativa användningsområden för biprodukter som flis och spån med målet att uppnå både miljömässiga- och ekonomiska fördelar. Investeringar sker kontinuerligt för att säkerställa kvaliteten på produkterna och leveranserna.